Zachyť priaznivú energiu a využi ju vo svojom osobnom živote – KUA číslo ti ukáže správny smer

By

Teória Feng Shui ,, 8 smerov “, teda KUA číslo určuje naše 4 priaznivé a 4 nepriaznivé smery (svetové strany). Je to jedna z najľahších a najpoužívanejších metód vo Feng Shui. Naše osobné šťastné smery môžeme využiť na zachytenie priaznivej energie a jej využitie v našich životoch. Dôležité je rozdelenie ľudí na dve skupiny podľa roku a času narodenia. 

Čo je Feng Shui KUA číslo?

KUA číslo je vo Feng Shui veľmi populárne. Je to prostriedok a nástroj používaný v klasickej východnej, ale i v západnej forme Feng Shui filozofie. KUA číslo nám môže poskytnúť mnoho dôležitých informácií o danej osobe a priestore. Je to veľmi komplexný pojem a nedá presne preložiť do nášho jazyka. Zaužívaný a samozrejme veľmi zjednodušený preklad a význam tohto slova je Životný priestor alebo jednoducho Priestor.
Všetky kua čísla sa rozdeľujú do dvoch skupín, východnej a západnej. Vyplýva to zo živlu, ktorý ho ovplyvňuje a živlu ktorý ho neohrozuje, čiže neničí.
Prvá skupina je VÝCHODNÁ a patrí sem kua 1,3,4 a 9. Z pohľadu živlov je to voda, ktorá podporuje drevo a drevo živí oheň.
Druhá skupina je ZÁPADNÁ a patrí sem kua číslo 2,8,6 a 7. Z pohľadu živlov je to zem a kov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. 

Ako môže KUA číslo pomôcť?

Akonáhle poznáte Vaše KUA číslo, môžete zistiť aké sú vaše priaznivé i nepriaznivé smery. Môžete to využiť pri kúpe domu alebo bytu. Zistíte, či sú miestnosti rozložené tak, aby ste mohli čo najviac využiť svoje priaznivé smery. Rovnako ho môžete využiť pri zlepšení postavenia vo Vašej práci, podpore prílevu financií, či zlepšení vzťahov. Pomocou vášho KUA čísla si môžete nastaviť správny smer na spanie, či sedenie v kancelárii.

Tabuľka KUA číslo podľa roku narodenia

Kua číslo si môžete buď vypočítať, alebo si ho pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Ako sa vypočíta KUA číslo:

ŽENA Výpočet Kua čísla
Spočítajte si posledné dvojčíslie vášho roku narodenia, až kým dostanete jednociferné číslo. Žena si k nemu pripočítava číslo 5. Znova spočítajte, až dostanete jednociferné číslo. Výsledok je vaše KUA číslo.
Príklad: žena narodená v roku 1982
8+2 = 10    1+0 = 1     5(žena)+1 = 6    
KUA číslo je 6


MUŽ Výpočet Kua čísla
Spočítajte posledné dvojčíslie roku narodenia, až kým dostanete jednociferné číslo. Muž odpočíta toto číslo od čísla 10. Znova spočítajte, kým dostanete jednociferné číslo. Výsledok je vaše KUA číslo.
Príklad: muž narodený v roku 1976
7+6 = 13     1+3=4    10(muž)-4=6    
KUA číslo je 6

Tento výpočet platí do roku narodenia 1999.

Od roku 2000 sa KUA číslo vypočítava nasledovne:

ŽENA Výpočet Kua čísla od r. 2000
Spočítajte posledné dvojčíslie roku narodenia, až kým dostanete jednociferné číslo. Žena si k nemu pripočíta číslo 6 (nie číslo 5, ako tomu bolo do roku 1999). Znovu spočítajte, až kým dostanete jednociferné číslo. Výsledok je vaše KUA číslo.
Príklad: žena (dievča) narodené v roku 2002
0+2=2      2+6(žena)=8        KUA číslo je 8

MUŽ Výpočet Kua čísla od r. 2000

Spočítajte posledné dvojčíslie roku narodenia, až kým dostanete jednociferné číslo. Muž odpočíta toto číslo od čísla 9 (nie od čísla 10 ,ako tomu bolo do roku 1999).  Znova spočítajte, až kým dostanete jednociferné číslo. Výsledok je vaše KUA číslo.
Príklad: muž (chlapec) narodený v roku 2011
1+1=2      9(muž) – 2 = 7        KUA číslo je 7

Aký som živel podľa Feng shui ?

Teraz, keď už viete svoje KUA číslo, priraďte ho k živlu. 

Priradenie KUA čísla k živlu:

1 VODA
2 ZEM
3 DREVO
4 DREVO
5 ZEM
6 KOV
7 KOV
8 ZEM
9 OHEŇ

Nasledujúca tabuľka je súhrnom priaznivých a nepriaznivých smerov pre všetky kua čísla

Feng shui sa začína v človeku. Rokom, dňom a hodinou nášho narodenia sa roztáča nielen náš život, ale i kolobeh prírodných energií ovplyvňujúcich naše konanie, správanie, vlastnosti, šťastie a úspech.

Spracoval: Redakcia Vitamínovo

You may also like